אורי שני -

יועץ לקבינט הנדל"ן משרד האוצר

יועץ לקבינט הנדל"ן משרד האוצר