אינג' גדי מארק -

סמנכ"ל בכיר הנדסה ופיתוח, משרד הבינוי והשיכון

גדי מארק – סמנכ"ל בכיר הנדסה ופיתוח במשרד הבינוי והשיכון
תפקידו כולל בין היתר :
• אחראי על גיבוש, הכנה וביצוע של תוכנית העבודה לפיתוח תשתיות בשכונות מגורים חדשות במשרד הבינוי והשיכון.
• אחראי על יצירת מנגנונים הדרושים לביצוע הפיתוח לבניה חדשה באתרים שבטיפול המשרד (רשויות מקומיות, חברות מנהלות, חברות מפתחות, ביצוע עצמי).
• אחראי על הכנת הסכמי גג והסכמי פיתוח עם הרשויות המקומיות .
• מקיים קשר עם אגף התקציבים, לקביעת מסגרות התקציב לכל פעולות הפיתוח לבניה חדשה במסלולים השונים, מעקב אחר תזרים המזומנים וניהול תקציב הפיתוח במתכונת משקים סגורים.
• מקיים קשר עם משרדי ממשלה שונים ורשויות ממלכתיות אחרות לגיבוש דרכי עבודה משותפות, לפתרון בעיות ולהסרת חסמים בתחום התשתיות.
• אחראי על בדיקת היתכנות כלכלית של חלופות התכנון, בדיקה ואשור אומדני הפיתוח לכל הגורמים המפתחים .
• מפעיל מנגנונים שונים לסבסוד פיתוח בהתאם למסלול הפעלת הפיתוח והחלטות הממשלה בנושא עדיפות לאומית והחלטות מגזריות.
• מקצה תקציב במסגרת שיקום\שדרוג תשתיות בשכונות הותיקות (ישן מול חדש).
• אחראי על הקצאת תקציב למוסדות ציבור בשכונות מגורים חדשות .
• אחראי על הכנת חוזים פרטניים בשיווקי בנה ביתך ומגרשים מסחריים לאתרים, בתאום עם מחוזות המשרד ורשות מקרקעי ישראל.
• משתתף בפורום הנהלת המשרד להצעת וקביעת המדיניות בתחומי עיסוקו.
• יוזם פעילות בתחום המחקר בנושאים שבתחום אחריות האגף.
• מייצג את המשרד בתחומי פעילות האגף בפורומים שונים כגון: ועדות הכנסת, בוועדות הממשלה, בדיונים בין משרדיים ובפורומים ממלכתיים ואחרים.