יצחק בורבא -

יו"ר איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות


יצחק בורבא -

יו"ר איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות