איתיאל בן פורת -

מנכ"ל חברת התחדשות אורבנית

מנכ"ל חברת התחדשות אורבנית