איתן חביב -

סמנכ"ל פיתוח ושיווק, חברת ביטום

סמנכ"ל פיתוח ושיווק, חברת ביטום