אלה בן נון -

מנכ"ל ובעלים, אלה בן נון ניהול בניה בע"מ