עו"ד אלי לוי -

סמנכ"ל ויועץ משפטי בחברה למשק וכלכלה

עו״ד אלי לוי

 

בוגר אוניברסיטת בר אילן, וחבר לשכת עורכי הדין משנת 2000

מגשר מוסמך מן המניין במרכז הגישור של מרכז השלטון המקומי.

מתמחה בדיני מכרזים, משפט מנהלי ודיני רשויות מקומיות.

יו״ר במשותף של הועדה לדיני השלטון המקומי בלשכת עורכי הדין.

רכז אקדמי בכיר במדרשה להשתלמות עורכי הדין.

משמש כסמנכ״ל יעוץ משפטי, בחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע״מ.

 

"משכ״ל" –  חברה בבעלות מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות.

חברה דו-מהותית המתמחה המפרסמת מכרזים לשימוש כלל הרשויות המקומיות, ומנהלת פרויקטים לרבות בתחומי בינוי והתשתיות בהיקף של כ-5 מיליארד ש״ח בשנה.

www.mashcal.co.il