עו"ד אלעזר במברגר -

מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית