אמיר לוטן -

מנהל מחלקת התחדשות עירונית, לוינשטיין