אמיר רוזנבלום -

אמיר רוזנבלום יועצים -ניהול, תפעול ותחזוקת מבנים