אוסנת אלרואי -

סגנית ראש מטה הדיור הלאומי במשרד האוצר.

סגנית ראש מטה הדיור הלאומי במשרד האוצר.
בתפקיד זה, אסנת מנהלת את תחום הדיור מול השלטון המקומי וועדות התכנון בהתייחס בין היתר לניהול הליכי היתרי הבניה, זאת תוך תיאום ותכלול פעילות משרדי הממשלה האחראים על תשתיות מקומיות ואזוריות. בין היתר פועלת אסנת לקידום פתרונות מערכתיים לאומים.

אסנת בעלת ניסיון רב בעבודת הממשלה. היא החלה את עבודתה בממשלה בצוותו של ראש הממשלה אריאל שרון ז"ל ולימים כיהנה במשרד החינוך כראש מטה השר וכיועצת מקצועית למנכ"ל, שם התמקדה עבודתה מול השלטון המקומי, ניהול תהליכים והחלטות בנושאי שלטון מרכזי – שלטון מקומי.  כיועצת מקצועית למנכ"ל משרד הפנים, אסנת המשיכה בעבודתה מול הרשויות ותחומי אחריותה כללו תקציבי הרשויות, החלטות ממשלה וועדות חקירה לגבולות וחלוקת הכנסות . לפני הגעתה למטה הדיור כיהנה כמנהלת אגף תיאום ובקרה במועצה המקומית חריש, פעלה לקידום העיר מול גורמי הממשלה ובכלל זה החלטת ממשלה ובניית תכניות העבודה המותאמות להחלטה.

אסנת מגיעה עם ניסיון רב מהמגזר הפרטי בתחומי הנדל"ן והתשתיות, אותו צברה בתפקידים ניהוליים בקבוצת שיכון ובינוי.
היא בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה מאוניברסיטת חיפה.