אסנת קמחי -

מנהלת המינהל לענייני הכפר במשרד הבינוי והשיכון.

המינהל לענייני הכפר עוסק בהיבטים הפיזיים השיכוניים של הישובים הכפריים בפריפריה, באזורי עדיפות לאומית – כפי שהגדירה הממשלה – נגב, גליל וחלק מהישובים ביהודה ושומרון
במסגרת זו, מטופלים ע"י המינהל כ – 600 ישובים כפריים, בהיקף תקציבי שנתי של כחצי מיליארד ₪.
בנוסף, עוסק המינהל בתכנון ובהקמת ישובים חדשים על פי החלטות הממשלה,כולל הקמת הישובים החדשים למפוני גוש קטיף, ובתכניות מיוחדות מעת לעת.