אסף שוהם -

מנהל מחלקת השקעות מגדל

מנהל מחלקת השקעות מגדל