אריאל מזוז -

מנהל אגף בכיר עסקאות במטה החטיבה העסקית ברמ"י