%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%98%d7%9c-%d7%98%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%9e%d7%9c אריה טל -

ראש עירית טירת הכרמל