בן עופרים -

יו"ר ועד עין כרם – עין כרם בין שימור לפיתוח

יו"ר ועד עין כרם – עין כרם בין שימור לפיתוח