גידי מוזס -

רו"ח ומנהל תחום ההתחדשות העירונית, אקרו נדל"ן