גיל אטיאס -

מנהל הפרויקט ווקסמן – גוברין

מנהל הפרויקט ווקסמן – גוברין