גלעד לוקר -

מרכז תחום פינוי בינוי, פז כלכלה והנדסה

גלעד לוקר, מרכז תחום פינוי בינוי בפז כלכלה והנדסה, בעל תואר ראשון בניהול ומדעי ההתנהגות מאוניברסיטת בן גוריון ושמאי מקרקעין משנת 2011.

גלעד החל את עבודתו בפז כלכלה והנדסהבשנת 2007 ובשנת  2011 הצטרף למחלקת שמאות מקרקעין במשרד.

במסגרת עבודתו כמרכז תחום פינוי בינוי בפז, מלווה גלעדעשרות פרויקטים כשמאי התוכנית על פי תקן 21 עבור יזמים פרטיים, רשויות מקומיות, משרד הבינוי והשיכון ועמידר. בנוסף אחראי על עריכת דוחות אפס לגורמי אשראי עבור פרויקטים אשר הגיעו לשלבי ביצוע.

גלעד מוביל את עבודת עדכון מכפילי הציפוף בפרויקטי פינוי בינוי, במסגרת ייעוץ למשרד הבינוי והשיכון.בעברו שימש כיועץ לרשות מקרקעי ישראל בקידום החלטת מנהל 1303 לתוספת מגרשי השלמה בפרויקטי פינוי בינוי.