דביר גרנות -

סמנכ"ל שיווק אקא נדל"ן

סמנכ"ל שיווק אקא נדל"ן