דורית סדן -

סמנכ"ל השיווק, שיכון ובינוי נדל"ן

דורית סדן – סמנכ"ל השיווק, שיכון ובינוי נדל"ן

מזה כ-20 שנים מכהנת דורית סדן כסמנכ"ל השיווק של חברת שיכון ובינוי נדל"ן וחברת הנהלה של שיכון ובינוי נדל"ן

נשואה + 2 . בעלת תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון ותואר ראשון  במנהל עסקים מהמכללה למנהל בתל אביב .

הליך בכל מעורבת והיא בפרט נדל"ן ובינוי ושיכון בכלל הקבוצה ובינוי שיכון מיתוג נושא את המוביל בצוות בכירה חברה גםסדן

בר שיווק המושג בהטמעת והצליחה נדל"ן ובינוי שיכון של הירוקות השכונות את יתרה בהצלחה שיווקה היא עבודתהבמסגרת

בעבר הייתה ראש אגף שיווק בשיכון עובדים.

 

במסגרת תפקידה אחראית סדן על כל תחום ניהול השיווק בחברת שיכון ובינוי נדל"ן , כולל ניהול השיווק והמכירות של החברה .

המיתוג והטמעה הלכה למעשה , של המהפכה הירוקה של שיכון ובינוי נדל”ן בכל הפרויקטים של החברה.

קיימה בקרב הציבור הרחב .