דורית שפינט -

אדריכלית, שותפה במשרד עוזי גורדון אדריכלים ומתכנני ערים