דיויד גרינפילד -

ראש תיק הבנייה במועצת העיר ניו יורק