דן הגיתי -

מנכ"ל פרומט

לוידיאו שלי מתוך עיר הנדל"ן 2015