דנה שיחור -

שמאית הועדה המקומית ומנהלת שומה והשבחה, עיריית ת"א יפו

שמאית מקרקעין ומשפטנית