דניאל עטר -

יו"ר דירקטוריון הקרן הקיימת לישראל


דניאל עטר -

יו"ר דירקטוריון הקרן הקיימת לישראל