דני מור -

סמנכ"ל פיתוח עסקי, קרדן נדל"ן

בן 49, סמנכ"ל פיתוח עסקי – חב' קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ

בוגר כלכלה ומדעי המדינה האוניברסיטה העברית ירושלים

בוגר התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים – אוניברסיטת תל-אביב

מוסמך במינהל עסקים – התמחות ניהול – אוניברסיטת בר-אילן

שמאי מקרקעין מוסמך משנת 1998 – מס' רישיון 628

כיהן כמנהל פיתוח עסקי – חירם גת חברה להנדסה ובניין בע"מ, פז חברת נפט בע"מ

חבר הועד המרכזי של לשכת שמאי מקרקעין בישראל בשנים 2014-2007

יו"ר ועדת רשויות תכנון ומהנדסי ערים בלשכת השמאים החל משנת 2003 ואילך

חבר האקדמיה למחקר ויישום שמאות המקרקעין בישראל

חבר ועדות – ביקורת, דירקטוריונים ותקינה שמאית בלשכת השמאים