ד״ר אלנה קורטינה -

ראש המחקר ופיתוח שינדלר

ראש המחקר ופיתוח שינדלר