מירי רימון -

שמאית רשות מקרקעי ישראל

מירי רימון, ממלאת תפקיד שמאי רשות מקרקעי ישראל (מ"מ).
שמאית מקרקעין מוסמכת, משפטנית ובעלת תואר מוסמך במנהל עסקים.

שמאי הרשות מנהל את אגף השמאות ברשות, חבר בהנהלת הרשות, יושב בוועדות עסקאות במטה הרשות, ומייעץ להן באופן שוטף.

 

אגף שמאות ברשות מקרקעי ישראל מהווה חלק מהחטיבה העסקית, ומורכב ממטה האגף, משמאים במרחבים העסקיים

ומלמעלה מ-70 שמאים חיצוניים המבצעים מדי שנה כ – 5,500 שומות.

פעולות רבות המבוצעות ברשות מקרקעי ישראל מחייבות חוות דעת של שמאי מקרקעין ("שומות מקרקעין"),
כגון: הקצאה במכרז פומבי או בפטור ממכרז, מכרזי מחיר למשתכן, חידוש חכירה, תוספת בנייה, שינוי  ייעוד, פיצול מגרש,
העברת זכויות, שימוש חורג, העברת בעלות, פיצויים ועוד..

האגף מעניק ייעוץ מקצועי למגוון גורמים ברשות ובכללם: שמאים המרחביים, אגפים מקצועיים, מרחבי החטיבה העסקית וחטיבת השרות והנהלת הרשות.
בנוסף, אגף השמאות הינו הגורם המקצועי המקשר בין הרשות לשמאי הממשלתי ולשמאים מטעמו,  ומבקר את עבודת השמאים החיצוניים והמרחביים .

האגף מכין באופן שוטף נהלים והנחיות ביצוע, ומדריך את עובדי הרשות.