הילה פלז -

סמנכ"ל שיווק בוני התיכון

סמנכ"ל שיווק בוני התיכון