זאב בילסקי -

ראש מטה הדיור הלאומי


זאב ביילסקי -

ראש מטה הדיור הלאומי