חגי רגב -

הממונה על כלכלה אורבנית עיריית ירושלים

הממונה על כלכלה אורבנית עיריית ירושלים