איל רובננקו -

מנכ״ל ובעלים חברת אורשייד

מנכ״ל ובעלים חברת אורשייד