חזי נוראל -

בעלים ויו"ר, קבוצת נתון


חזי נוראל -

בעלים ויו"ר, קבוצת נתון