חזי שוורצמן -

ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ומפקח עבודה ראשי. זרוע העבודה משרד הכלכלה