חיים ביבס -

ראש העיר מודיעין- מכבים-רעות ויושב ראש מרכז השלטון המקומי