חנוך זייברט -

מ"מ ראש העיר בני ברק וראש אגף תכנון ובנייה

 

 


חנוך זייברט -

מ"מ ראש העיר בני ברק וראש אגף תכנון ובנייה