טל אלדרוטי -

לשעבר: השמאי הממשלתי הראשי, משרד המשפטים

טל אלדרוטי- לשעבר: השמאי הממשלתי הראשי