יאיר עיני -

מנכ"ל אפיק הירדן ייזום

מנכ"ל אפיק הירדן ייזום