יהודה מורגנשטרן -

מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית לבני ברק