יוסי אבוטבול -

סמנכ"ל תפעול – משרד השיכון והבינוי