יוסי אברהמי -

יו"ר ובעלים, יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית בע"מ