יוסי דגן -

ראש המועצה האזורית שומרון


יוסי דגן -

ראש המועצה האזורית שומרון