יוסי נשרי -

ראש עיריית קרית אונו

ראש עיריית קרית אונו