יורי גמרמן -

מנהל אגף בכיר הנדסה ופיתוח תשתיות, רמ"י