ימית ניסנוב -

סמנכ"ל שיווק ברגרואין

סמנכ"ל שיווק ברגרואין