יענקלה מאיר -

סמנכ"ל חברת VEOLIA

סמנכ"ל חברת VEOLIA