ירון פיטארו -

מנכ"ל, שותף ומנהל השקעות ראשי של וולת'סטון החזקות בע"מ וולת'סטון החזקות בע"מ מתמחה בתחום ההשקעות האלטרנטיביות לרבות ניהול קרנות גידור ופרייבט אקוויטי. מדיניות החברה היינה להקים ולפתח קרנות בתחומים וענפים בהם להערכתה התשואה הפוטנציאלית למשקיעים הינה אטרקטיבית, תוך ניהול ויישום מדיניות אקטיבית להקטנת הסיכון והחשיפה בכל השקעה. לחברה קרן פרייבט אקוויטי במימון פרויקטים בתחומים שונים בשוק הנדל"ן, בעיקר בתחומי תמ"א 38 […]

מנכ"ל, שותף ומנהל השקעות ראשי של וולת'סטון החזקות בע"מ

וולת'סטון החזקות בע"מ מתמחה בתחום ההשקעות האלטרנטיביות לרבות ניהול קרנות גידור ופרייבט אקוויטי. מדיניות החברה היינה להקים ולפתח קרנות בתחומים וענפים בהם להערכתה התשואה הפוטנציאלית למשקיעים הינה אטרקטיבית, תוך ניהול ויישום מדיניות אקטיבית להקטנת הסיכון והחשיפה בכל השקעה.

לחברה קרן פרייבט אקוויטי במימון פרויקטים בתחומים שונים בשוק הנדל"ן, בעיקר בתחומי תמ"א 38 והתחדשות עירונית.

המימון לפרויקטים כולל הסכמי מסגרת ליזמים המעוניינים במימון הון עצמי ו/או מימון מלא עם סטטוס של היתר בתנאים לפחות ומימון נוסף לפרויקטים הנמצאים בשלבי טרום היתר.

פעילות המימון מתבצעת ע"י הקמה של שותפויות מוגבלות, הן ישראליות והן זרות שמשקיעות במימון הפרויקטים באופן ממוקד.

הצוות המנהל את הקרן מתמחה בתחום מימון הנדל"ן ומלווה ע"י חברת הנדסה ופיקוח וחברת שמאות המתמחות בתחום.

ירון פיטארו הינו בעלניסיוןשל 25 שנהבשוקההוןוההשקעותבתחום הריאלי בישראל ובעולם.

 

שימש כמנהל אגף ההשקעות בלאומי גמל(ניהול השקעות של 8 מיליארד $) וכסמנכ" להשקעות בפריזמה בית השקעות (ניהול השקעות של 15 מיליארד $).

בעל תוארB.A בכלכלה ומדע המדינה ו M.B.A במנהל עסקים התמחות במימון חשבונאות מאוניברסיטת תל-אביב.