ירון שורק -

מנכ"ל אלקטרה בנייה בע"מ ומנכ"ל אלקטרה השקעות בע"מ