כרמל שאמה הכהן -

ראש עיריית רמת גן


כרמל שאמה הכהן -

ראש עיריית רמת גן